دسترسی سریع
جمعه ٢٨ خرداد ١٤٠٠
En


اعضا هیات موسس

دکتر محمد محمدزاده (دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی)

دکتر اکبر پژهان (دکتری تخصصی فیزیولوژی انسانی)

دکتر رحیم گل محمدی (دکتری تخصصی آناتومی و تشریح)

 دکتر بهاره امین (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

 دکتر امید غلامی (دکتری تخصصی فارماکولوژی)

آقای ابوالفضل راد ( ارشد ژنتیک انسانی)