دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١
En


  اولویت های پژوهشی مرکزتحقیقات سلولی مولکولی:

- مطالعه گیاهان داروئی بر بیان ژن های مرتبط با بیماریهای سرطان
- مطالعه مکانیسم مولکولی در پاتولوژی بیماریها
- مطالعه استرس اکسیداتیو در دیابت
- بررسی بیومارکرهای سرطان
- بررسی و مطالعه بیماریهای ژنتیک منطقه
- بررسی ایمنولوژیک بیماریها
- اثر گیاهان دارویی برسیستم ایمنی
- بررسی بیان ژنهای مرتبط بابیماریهای سندرم متابولیک وبیماریهای قلبی ومغز واعصاب وسرطان واختلالات غدد
- مطالعه نقش تغذیه در رژیم درمانی و کنترل دیابت
- بررسی نقش بهداشت محیط زیست واب وهوادرارتباط بابیماریهای سندرم متابولیک وبیماریهای قلبی ومغزواعصاب وسرطان واختلالات غدد
- بررسی و بیان ژن در ارتباط با بیماریهای منطقه ای از جمله لیشمانیا/هپاتیت/ سل/انفولانزا/سل / بروسلوز وعفونت های بیمارستانی  گرایش های پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی:

- سندرم متابولیک
- بیومارکرهای مولکولی
- سرطان
- تغذیه
- بهداشت محیط
- بیماریهای عفونی و واگیردار
- گیاهان داروئی
- بیماریهای غیر واگیر و سرطان
- اختلالات ژنتیکی